Pop up -verkostotapaaminen: Kokemuksia ja vinkkejä kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnista
Tilaisuudessa kuullaan kaksi alustusta.

Tiimipäällikkö, dosentti Jouni Tourunen ja tutkija Sari Jurvansuu A-Klinikkasäätiön MIPA -tut­ki­mu­soh­jel­masta kokoavat alustuksessaa yhteen kokemuksia ja havaintoja viiteen matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tehdyistä pienoisetnografisista tutkimuksista.

Projektipäällikkö Lea Stenberg ja projektityöntekijä Jenni-Emilia Ronkainen Sininauhaliiton Päiväkeskus 2025 -hankkeesta kertovat Pienillä paikkakunnilla toimivien kohtaamispaikkojen arvioinnin haasteista ja vaikutusten osoittamisesta

Ryhmissä pohditaan muun muassa, miten on mahdollista saada kerättyä tarvittavaa tietoa toiminnasta ja sen tuloksellisuudestas sekä minkälaisia haasteita on ilmennyt. Yhteisessä keskustelussa pohditaan vastauksia ryhmissä esiin nousseisiin kysymyksiin ja jaetaan vinkkejä hyvistä hyvistä arvioinnin tavoista.Ajankohta
Alkaa: 12.1.2024 klo 9:00
Päättyy: 12.1.2024 klo 11:00
Tapahtumapaikka
verkkotilaisuus
 
Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut tai tilaisuuden ilmoittautumispäivä on mennyt. Tarkista ilmoittautumisajankohta tapahtuman nettisivuilta: http://www.soste.fi
Anmälningstiden har ännu inte börjat eller redan avslutats. Kontrollera anmälningstiden på evenemangets nätsida: http://www.soste.fi